Adi Da Up Close Audio/Video Library

6 audios/videos posted by Adi Da Videa cestina

Adi Da
whole words only
(Check this if you want art to return listings for art gallery, but not for heart.)
6 AUDIO audio OR VIDEO video CLIPS POSTED BY Adi Da Videa cestina

order by: title | poster | # views/listens | event year | date added
Note: "Date added" is when we added the clip to our Library. "Event date" is when the recorded event took place.
image description

Why One Needs a Guruvideo
poster: Adi Da Videa cestina
length: 07:03
date added: December 21, 2017
event date: December 27, 1988
language: Czech
views: 607; views this month: 169; views this week: 44
[Contains Czech subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

In this video clip from the 1988 talk, "What Is Your Intention?", Adi Da criticizes the "do-it-yourself" approach to spirituality that is popular in the world today, and speaks about why a teacher is necessary.

The full talk is available on the DVD, The Commitment To Real-God-Realization.

For more on this subject, read our article, Why Great Spiritual Realization Requires a Spiritual Transmission Master.
tags:
DVD   Czech  

The Work of Adi Da Samraj: A One Minute Summaryvideo
poster: Adi Da Videa cestina
length: 01:22
date added: October 8, 2017
language: Czech
event speaker: Anthony Costabile
views: 526; views this month: 46; views this week: 17
[Contains Czech subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

Longtime devotee and Adidam educator, Anthony Costabile, summarizes the purpose of Adi Da's lifetime succinctly, and describes how the practice given by Adi Da authenticates itself.

For more about Adi Da's Teaching, click here.

For more about Adi Da's Spiritual Transmission of Divine Enlightenment, click here.

For more about Adi Da's Work with human beings after His lifetime, click here.

For more about how Adi Da made the Offering of Adidam available for all beings for all time, click here.
tags:
Czech  

Avatár Adi Da Samráj, Kalifornie v roce 2005video
poster: Adi Da Videa cestina
length: 04:07
date added: August 4, 2017
event date: 2005
language: Czech
views: 502; views this month: 43; views this week: 16
[Contains Czech subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

Avatár Adi Da Samráj během své návštšvy svatyně hory pozornosti. Kalifornie v roce 2005.

Avatar Adi Da Samraj during His visit to The Mountain Of Attention Sanctuary. California, in the summer of 2005.
tags:
Czech  

Prezentace: 1970-1986video
poster: Adi Da Videa cestina
length: 06:09
date added: August 4, 2017
language: Czech
views: 805; views this month: 91; views this week: 37
[Contains Czech subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

Ukázka fotografií Adi Da Samráje, od prvních sezení se žáky v roce 1970 až do roku 1986.

České titulky. Dotazy nebo případné komentáře nám můžete zaslat na adidavidea.cz@gmail.com.

A slideshow with pictures of Adi Da Samraj from the early days of His Formal Teaching Work to the 1980's, historical photos covering a broad period of His Work.

Soundtrack is a devotional piece by devotee John MacKay.

Excerpt from First Evening: Track 8 on the DVD, A Tribute to the Life and Work of His Divine Presence, Adi Da Samraj. More than 7 hours long, this Tribute DVD was filmed on the occasion of the first Anniversary of Adi Da's Divine Mahasamadhi, when devotees, family, and friends of Adi Da Samraj gathered at Adi Da Samrajashram, Fiji (Adi Da's principal Hermitage), to acknowledge Adi Da as the Divine in human form, to praise His Greatness, and to express their heart-felt gratitude for the Blessings they have received from Him.

A list of all the tracks on this DVD can be found here.
tags:
slide show   DVD   czech  

Samostatné ‘já’ je pouze naší iluzívideo
poster: Adi Da Videa cestina
length: 06:49
date added: August 4, 2017
event date: July 7, 2005
language: Czech
views: 848; views this month: 103; views this week: 48
[Contains Czech subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

Titul hovoří sám o sobě.

České titulky. Dotazy nebo případné komentáře nám můžete zaslat na adidavidea.cz@gmail.com.

"Samostatné ‘já’ je pouze naší iluzí" ("The Separate Self I Is an Illusion") is a video excerpt from an Avataric Discourse given by Adi Da on July 7, 2005 in Land Bridge Pavilion at The Mountain Of Attention.

Adi Da Samraj speaks about the action of self-contraction, which creates the sense of being a "separate self" - whereas, in Reality, no matter what arises, you are only and merely the Witness Consciousness.

This talk is from the first occasion in many years in which Avatar Adi Da spoke directly to a gathering of His devotees in California. Questions from devotees about intimate, familial, and social issues are met with Avatar Adi Da's Compassion and Humor, as well as His Liberating Wisdom.

The complete Avataric Discourse is available on the DVD, Relinquish the Mummery of This World.
tags:
DVD   Avataric Discourse   czech  

Úvod k Avatáru Adi Da Samrájivideo
poster: Adi Da Videa cestina
length: 13:37
date added: August 4, 2017
language: Czech
event speaker: Nick Elias
views: 499; views this month: 58; views this week: 18
[Contains Czech subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

Avatár Adi Da Samráj: „Transcenduji všechno — a nic a nikoho nevynechám.... mé Božské avatárské odhalení-učení — jako universální a jedinečná moudrost, která proráží skrz všechna omezení, je určena bez vyjímky všem. Jsem Božský avatár — transcendující jak východ, tak západ“

Život avatára Adi Da byl jedinečnou ukázkou jeho osvíceného Stavu, který on nazývá „Bright“, vědomé světlo, které je Skutečností samou. Celý svůj život zasvětil intervenování „Bright“ do přítomnosti — od narození 3. listopadu 1939 na Long Islandu v New Yorku, do odchodu dne 27. listopadu 2008. Během života avatár Adi Da vytvořil novou unikátní možnost transformace všech bytostí i světa jako takového. Zjevil se z Božské Reality, což je vždy již přítomný stav všeho a všech.

Avatár Adi Da Samráj vždy říkal, že způsob jakým učí není žádná technika, která by sloužila egu, ale je to ego-transcendující vztah. Cesta je založena na tom, že ho rozpoznáme a rezonujeme s ním. Jde o tichou, mlčenlivou intuici v srdci každého —nejde o pouhou víru, představy nebo techniky se snahou o naplnění (ať již materiální či duchovní). Všem, kteří s ním rezonují, avatár Adi Da Samráj odhaluje vlastní Božský Stav — Lásku - dokonalé Štěstí - světlo Vědomí samého.

Tento film poskytuje široký pohled na život a učení avatára Adi Da, a zároveň dává možnost vstoupit s ním do spirituálního vztahu.

České titulky. Dotazy nebo případné komentáře nám můžete zaslat na adidavidea.cz@gmail.com.
tags:
Czech  
comments: 1
 
Our multimedia library currently contains 854 YouTube video clips and audio clips about (or related to) Adi Da and Adidam.[1] Enjoy! videoindicates a video, and audio an audio. Special categories of interest include:
   
   
Tribute to Adi Da's
Life and Work
(11)
Dawn Horse Press
DVDs (99) / CDs (140)
   
  Multi-Part Series (67)
   
audios/videos
by year (1972-2018):

audios/videos
by poster (137 posters):
non-English language audios/videos (83):

FOOTNOTES
[1]

Thanks to the many videographers who took the footage, to the many editors who created these videos and audios, and to the 123 people and organizations who posted these videos and audios on YouTube and other places on the Web. Special thanks to Lynne Thompson, who did the bulk of the data entry for our audio/video database.


Quotations from and/or photographs of Avatar Adi Da Samraj used by permission of the copyright owner:
© Copyrighted materials used with the permission of The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. None of these materials may be disseminated or otherwise used for any non-personal purpose without the prior agreement of the copyright owner. ADIDAM is a trademark of The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as Trustee for the Avataric Samrajya of Adidam.

Technical problems with our site? Let our webmaster know.