ADI DA AND ADIDAM: PERSONAL PERSPECTIVES
web address of this page: https://www.adidaupclose.org/cgi-bin/videos/pageprofile.cgi?id=PAG1001568

Video: Úvod k Avatáru Adi Da Samráji


Úvod k Avatáru Adi Da Samráji   [Contains Czech subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

Avatár Adi Da Samráj: „Transcenduji všechno — a nic a nikoho nevynechám.... mé Božské avatárské odhalení-učení — jako universální a jedinečná moudrost, která proráží skrz všechna omezení, je určena bez vyjímky všem. Jsem Božský avatár — transcendující jak východ, tak západ“

Život avatára Adi Da byl jedinečnou ukázkou jeho osvíceného Stavu, který on nazývá „Bright“, vědomé světlo, které je Skutečností samou. Celý svůj život zasvětil intervenování „Bright“ do přítomnosti — od narození 3. listopadu 1939 na Long Islandu v New Yorku, do odchodu dne 27. listopadu 2008. Během života avatár Adi Da vytvořil novou unikátní možnost transformace všech bytostí i světa jako takového. Zjevil se z Božské Reality, což je vždy již přítomný stav všeho a všech.

Avatár Adi Da Samráj vždy říkal, že způsob jakým učí není žádná technika, která by sloužila egu, ale je to ego-transcendující vztah. Cesta je založena na tom, že ho rozpoznáme a rezonujeme s ním. Jde o tichou, mlčenlivou intuici v srdci každého —nejde o pouhou víru, představy nebo techniky se snahou o naplnění (ať již materiální či duchovní). Všem, kteří s ním rezonují, avatár Adi Da Samráj odhaluje vlastní Božský Stav — Lásku - dokonalé Štěstí - světlo Vědomí samého.

Tento film poskytuje široký pohled na život a učení avatára Adi Da, a zároveň dává možnost vstoupit s ním do spirituálního vztahu.

České titulky. Dotazy nebo případné komentáře nám můžete zaslat na adidavidea.cz@gmail.com.

Czech audio/video channel. In addition to watching the videos in our Czech channel, you can also read our free book, Jsme Vědomí Samo. You can also subscribe to our YouTube video channel, adidavidea.cz, and be notified when new videos are posted.
Poster: Adi Da Videa cestina   Post Date: August 4, 2017
Length: 13:37   Views:   Views This Month:   Views This Week:
Event Speaker: Nick Elias
Language: Czech
Tags:
Czech  whole words only
(Check this if you want art to return listings for art gallery, but not for heart.)


Return to Audio/Video Library Home PageIt's easy to share this video page on Facebook or other social networks. Just press the Facebook LIKE button below. Or press one of the "Share" options below. Or copy the web address for this page, and paste it into the status box on your Facebook page.

Important message about sharing audios/videos
Quotations from and/or photographs of Avatar Adi Da Samraj used by permission of the copyright owner: © 2018 Copyrighted materials used with the permission of The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.