Wprowadzenie do Awatara Adi Da Samraj (video)


Wprowadzenie do Awatara Adi Da Samraj   [Contains Polish subtitles. If the CC icon ("Subtitles/closed captions") has a red line under it, the subtitles should appear. If you don't see them, just press the CC icon to turn them on.]

ADI DA: "Wszystko Transcenduję i Ogarniam wszystko. . . I wszystkim oferuję Moje Boskie Awataryczne Objawione Nauczanie jako Uniwersalną i Unikalna Mądrość, która pokonuje wszelkie bariery. Jestem Boskim Awatarem - Transcenduję Wschód i Zachód."

Życie Awatara Adi Da było niespotykaną demonstracją Oświeconego Stanu, nazwanym przez Niego ”Jasnością" Świadomego Światła, która jest Samą Rzeczywistością.

Awatara Adi Da Samraj powtarzał, że Droga jaką Naucza jest ego-transcendującym związkiem, a nie służącą ego techniką. Droga opiera się na uznaniu i zwracaniu się do Niego. To milcząca intuicja serca — nie tylko kwestia wiary, idei czy sposobów poszukiwania spełnienia (materialnego bądź duchowego). Wszystkim, którzy zwracają się do Niego, Awatara Adi Da Samraj Ujawnia Boski Stan Błogostanu Świadomego-Światła.

Aby uzyskać więcej informacji o Drodze Serca proszę pisać na adres: adidavideo.pl@gmail.com.

Polish audio/video channel. In addition to watching the videos in our Polish channel, you can also read our free introductory book, Adi Da i Adidam. You can also subscribe to our YouTube video channel, adidavideo.pl, and be notified when new videos are posted.
Poster: Adi Da Video Polska   Post Date: May 20, 2017
Length: 13:37   Views: 760   Views This Month: 55   Views This Week: 23
Event Speaker: Nick Elias
Language: Polish
Tags:
Polish  whole words only
(Check this if you want art to return listings for art gallery, but not for heart.)

It's easy to share this video page on Facebook or other social networks. Just press the Facebook LIKE button below. Or press one of the "Share" options below. Or copy the web address for this page, and paste it into the status box on your Facebook page.

Join FollowGooglePlus Follow Print Email Bookmark Comment
Share 

28,192 people have liked our site's pages and shared them with their Facebook friends - Most Shared Pages
Quotations from and/or photographs of Avatar Adi Da Samraj used by permission of the copyright owner:
© Copyrighted materials used with the permission of The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. None of these materials may be disseminated or otherwise used for any non-personal purpose without the prior agreement of the copyright owner. ADIDAM is a trademark of The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as Trustee for the Avataric Samrajya of Adidam.

Technical problems with our site? Let our webmaster know.